• Thứ Hai, 21/06/2021, 01:29

0943 523 788

Wednesday, 05/08/2020, 03:42

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêc có thể tiến hành thay đổi chủ sở hữu công ty để chuyển sang chủ sở hữu mới. VTVLaw xin cung cấp tới Quý khách hàng về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên công ty như sau:

1.         Chuẩn bị hồ sơ:

1.1       Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

-         Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

-         Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

-         Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

-         Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

-         Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Luật Đầu tư.

-         Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKND.

1.2       Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:

-         Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

-         Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

-         Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới;

-         Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

-         Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKND.

1.3       Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

-         Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-         Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

-         Danh sách thành viên;

-         Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

-         Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

-         Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKND.

1.4       Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện như hồ sơ trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức, trong đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng.

2.        Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

  • Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng nếu công ty ở Hà Nội tại website:https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

            Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký qua mạng hoặc hồ sơ trực tiếp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo hợp lệ và Giấy biên nhận (đối với hồ sơ hợp lệ) và thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ (đối với hồ sơ không hợp lệ)

  • Bước 2: Nhận kết quả: Nếu hồ sơ hợp lệ thì mang theo Giấy biên nhận hồ sơ nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ bị thông báo sửa đổi, bổ sung thì cần sửa đổi, bổ sung và nộp lại theo quy định.

3.       Căn cứ pháp lý

-           Luật Doanh nghiệp 2014;

-           Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-           Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

4.        Dịch vụ của VTVLaw về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

-           Tư vấn cho Quý khách hàng trước khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

-           Hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ;

-           Hỗ trợ Quý khách hàng làm việc với Cơ quan có thẩm quyền (nếu cần thiết) để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

-           Nhận và trao kết quả tới tận tay Quý khách hàng;

-           Hỗ trợ thủ tục sau thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com