• Chủ nhật, 28/11/2021, 07:30
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanhg nghiệp có nhiệm vụ thực thi một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanhg nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanhg nghiệp có nhiệm vụ thực thi một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanhg nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
 • ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

  Theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP khi văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh nội dung này được pháp luật quy định như sau:

 • ĐIỀU CHỈNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

  Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là một trong những nội dung được ghi nhận trong Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Khi thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

 • ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

  Theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP khi văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh nội dung này được pháp luật quy định như sau:

 • THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY VIỆT NAM

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

 • THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP FDI

  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư với mong muốn phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, tiếp cận thị trường mới với các đối tác mới thì việc thành lập Văn phòng đại diện là cần thiết.

THỦ TỤC THÔNG BÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện thì sẽ phải tiến hành thủ tục thông báo hoạt động văn phòng đại diện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.