• Chủ nhật, 28/11/2021, 06:13
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

Friday, 12/06/2020, 10:01

NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

Ngày 25/11/2019 Quốc hội ban hành Luật số 51/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2020 và quy định nhiều điểm mới về xuất nhập cảnh của người nước ngoài.

Thứ nhất, các trường hợp sau được chuyển đổi mục đích thị thực:

-           Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

-           Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

-           Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

-           Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Thứ hai, bổ sung, phân loại các loại thị thực:

-           Thị thực luật sư (LS): được cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

-           Thị thực đầu tư (ĐT) sẽ được chia thành nhiều loại phụ thuộc vào mức vốn đầu tư vào công ty ở Việt Nam

+          ĐT1: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

+          ĐT2: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

+          ĐT3: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

+          ĐT4: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 3 tỷ đồng.

-           Thị thực doanh nghiệp (DN) được chia làm 2 loại:

+          DN1: cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

+          DN2: cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

-           Thị thực lao động (LĐ) cũng được chia làm 2 loại.

+          LĐ1 cấp cho người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

+          LĐ2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động.

-           Thị thực thăm thân(TT) - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

Thứ ba, sửa đổi , bổ sung thời hạn của một số loại thị thực:

-           Thị thực ký hiệu SQ, EV có thời hạn không quá 30 ngày

-           Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không qua 12 tháng

-           Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm

-           Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm

-           Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm.

Thứ tư, bổ sung các trường hợp cấp thẻ tạm trú

-           Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;

-           Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com