• Chủ nhật, 28/11/2021, 05:59
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

Ngày 25/11/2019 Quốc hội ban hành Luật số 51/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2020 và quy định nhiều điểm mới về xuất nhập cảnh của người nước ngoài.
Ngày 25/11/2019 Quốc hội ban hành Luật số 51/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.