• Chủ nhật, 28/11/2021, 05:42

0943 523 788

Wednesday, 04/11/2020, 09:14

THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Trong các thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, có một thủ tục ít được mọi người chú ý tới và thực hiện là Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp? Với bài viết dưới đây, VTVLaw sẽ nêu rõ trình tự, thủ tục thay đổi người quản lý doanh nghiệp của pháp luật hiện hành.

1.  Định nghĩa người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

2.  Lưu ý về người quản lý doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, những người sau đây không có quyền quản lý doanh nghiệp:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trong trường hợp mà bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc miễn nhiệm chức danh quản lý doanh nghiệp đối với những người này theo quy định tại Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3.   Thay đổi người quản lý doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

- Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Việc báo cáo này được thực hiện với thủ tục Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 trong trường hợp thay đổi người khác hoặc II-5 trong trường hợp cập nhật lại thông tin người cũ ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com