• Thứ Năm, 05/12/2019, 10:15

0943 523 788

Thursday, 27/06/2019, 09:51

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THANH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKDN. Doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia. Doanh nghiệp không tiến hành công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp sẽ bị phat tiền từ 1 đến 2 triệu đồng và bắt buộc phải tiến hành công bố theo quy định của pháp luât

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục sau để có thể đi vào hoạt động.

Thứ nhất, công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKDN. Doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia. Doanh nghiệp không tiến hành công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp sẽ bị phat tiền từ 1 đến 2 triệu đồng và bắt buộc phải tiến hành công bố theo quy định của pháp luât. Phí công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp là 300.000 đồng

Thứ hai, In khắc con dấu, thông báo mẫu dấu.

Dấu của doanh nghiệp sẽ do Doanh nghiệp tự in đặt cho các tổ chức đơn vị hoạt động dịch vụ con dấu. Doanh nghiệp sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu trên công thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia. Nếu chưa thực hiện thủ tục này mẫu dấu chưa có hiệu lực. Việc sử dụng dấu trước khi thông báo mẫu dấu sẽ vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thu hồi con dấu.

Thứ ba, xin cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Để hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu phải đáp ứng điều kiện mới được cấp phép kinh doanh hợp pháp thì phải tiến hành các thủ tục xin cấp phép. Trường hợp chưa được cấp phép mà doanh nghiệp vẫn tiến hành kinh doanh, thì bị coi là kinh doanh trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, mua chữ kí số để mở tài khoản thực hiện kê khai thuế điện tử với cơ quan thuế và kê khai nộp thuế môn bài

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành đăng kí thuế, nếu là doanh nghiệp trong nước thì thực hiện đăng kí thuế tại Chi cục thuế quận, huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì đăng kí, kê khai thuế tại Cục thuế cấp tỉnh. Trong thời hạn 30 ngày , doanh nghiệp kê khai nộp thuế môn bài, trường hợp chậm nộp tờ khai thế môn bài sẽ có thể bị xử phạt từ 300.000 ngìn đồng đến 3.500.000 ngìn đồng, nộp tiền phạt chậm nộp thuế. Mức thuế môn bài nộp theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Thứ năm, treo biển tên tại trụ sở chính, tiến hành các thủ tục liên quan đến phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). Trường hợp không thực hiện, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định.

Doanh nghiệp bắt buộc phải làm các thủ tục liên quan đến phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Thứ sáu, lập tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch.

Mỗi doanh nghiệp cần phải mở một tài khoản doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch thanh toán và nộp thuế. Sau khi lập tài khoản ngân hàng phải làm hồ sơ thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư nơi có trụ sở.

Ngoài những công việc chính nêu trên, doanh nghiệp sau khi được thành lập còn phải lưu ý những quy định như sau:  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn góp vốn là 90 ngày. Vì vậy trong thời hạn góp vốn nếu có thay đối về vốn thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đối, còn nếu quá thời hạn góp vốn mà doanh nghiệp vẫn chưa góp đủ thì sau này khi muốn thực hiện điều chỉnh các vấn đề liên quan đến vốn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty TNHH 2 TV trở lên phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tại thời điểm góp vốn. Trường hợp không cấp, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ sổ đăng ký thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên) hoặc sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần). Doanh nghiệp không thực hiện bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát . Trường hợp doanh nghiệp không thành lập Ban kiểm soát thì bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng và buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định.