• Thứ Tư, 08/04/2020, 06:48

0943 523 788

Wednesday, 31/10/2018, 02:19

MƯỜI ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018. So với Nghị định 78/2015/NĐ-CP,Nghị định có nhiều điểm mới như sau:

* Thứ  nhất, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các văn bản sau: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp

* Thứ hai, văn bản ủy quyền của cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp cho cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp thì không phải công chứng, chứng thực

* Thứ ba, hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

Doanh nghiệp thành lập công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức thì không nhất thiết phải có Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

* Thứ tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

* Thứ năm, hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp

 Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

* Thứ sáu, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện

* Thứ bảy, thời hạn yêu cầu sửa đổi hồ sơ

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

* Thứ tám, trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.Không cần nộp báo cáo tài chính

* Thứ chín,trường hợp nghị quyết, quyết định về việc thay đổi vốn Điều lệ đã được thông qua hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà có thành viên, cổ đông bị chết, mất tích, vắng mặt tại nơi cư trú, tạm giam, kết án tù, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chối ký tên vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó trong các danh sách nêu trên.

* Thứ mười, Sửa quy định thời hạn thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

Luật hiện hành quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Trong khi đó, tại quy định mới tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP có nêu rõ:

“Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.