• Thứ Tư, 08/04/2020, 05:57

0943 523 788

Monday, 22/10/2018, 04:45

CÔNG TY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy Luật Doanh nghiệp 2014 đã cho phép doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật trong một công ty.

Việc có nhiều người đại diện theo pháp luật tạo thuận lợi hay khó khăn gì cho doanh nghiệp?

Theo quy định cũ tại Luật Doanh nghiệp 2005, người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT (với công ty cổ phần - CTCP), Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (với công ty TNHH) hoặc Giám đốc, Tổng giám đốc. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam, thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Như vậy trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt mà chưa thực hiện ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị bắt, bị tạm giam ...thì những giao dịch sẽ bị chậm trễ gây ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy quy định có nhiều người đại diện theo pháp luật đã giải quyết được vấn đề này.

Tuy nhiên, việc có nhiều người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp cũng gây ra tình trạng tranh chấp giữa các nhóm lợi ích.  Có thể thấy đây còn là một vấn đề vướng mắc mà pháp luật đang có gắng khắc phục.

 Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.