• Thứ Ba, 11/08/2020, 04:32

0943 523 788

Thursday, 02/07/2020, 03:19

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Ở Việt Nam các loại hình doanh nghiệp khá đa dạng. Chính vì vậy, để có thể chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển thì người thành lập doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ về các loại hình doanh nghiệp đã được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014.

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là loại hình gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

      a.  Công ty TNHH một thành viên: Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

      b.  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

-    Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

-    Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

 1. Công ty cổ phần:
 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác sau 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-     Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

 1. Công ty hợp danh:

-     Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 1. Doanh nghiệp tư nhân:
 • Là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

Trên đây là nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về các loại hình doanh nghiệp. Mỗi loại hình lại có những quy định cụ thể và cách thành lập khác nhau.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể:

Đường dây nóng tư vấn : 096 849229 (Ms. Hảo)