• Thứ Tư, 08/04/2020, 07:18

0943 523 788

Wednesday, 07/11/2018, 09:29

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài là phần vốn cam kết góp theo quy định và thời hạn góp vốn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài là phần vốn cam kết góp theo quy định và thời hạn góp vốn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp nước ngoài có hai loại vốn đó là vốn đầu tư và vốn điều lệ. Khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp có cần thực hiện thay đổi vốn đầu tư hay không?

Vốn đầu tư bao gồm vốn góp và vốn vay. Vốn đầu tư có thể bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp. Khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp doanh nghiệp có thể phải thực hiện thay đổi vốn đầu tư

* Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tai Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ( trường hợp phải thay đổi vốn đầu tư)

 Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.