• Thứ Tư, 08/04/2020, 05:54

0943 523 788

Monday, 15/07/2019, 12:07

THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Trong những năm gần đây nhu cầu đầu tư ra nước ngoài đang có xu hướng tăng mạnh, việc mở rộng thị trường ra nước ngoài không chỉ khai thác nguồn lực từ bên ngoài, tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa mà còn giúp tiếp cận công nghệ mới.Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi xin cung cấp những thông tin dưới đây:

            Trong những năm gần đây nhu cầu đầu tư ra nước ngoài đang có xu hướng tăng mạnh, việc mở rộng thị trường ra nước ngoài không chỉ khai thác nguồn lực từ bên ngoài, tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa mà còn giúp tiếp cận công nghệ mới.Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi xin cung cấp những thông tin dưới đây:

            Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

  • Hình thức đầu tư ra nước ngoài.

-     Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

-     Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

-     Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

-     Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

  • Các dự án đầu tư ra nước ngoài

-  Dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

+ Dự án thuộc diện có quyết định chủ trương của Quốc hội

+ Dự án thuộc diện có quyết định chủ trương của Thủ tướng chính phủ

- Dự án thuộc diện không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

+ Dự án có vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng

+ Dự án có vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng

  • Hồ sơ

- Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Quyết định đầu tư ra nước ngoài

- Tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-  Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

- Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 58 của Luật Đầu tư.

  • Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  (Ms. Hảo).