• Thứ Tư, 08/04/2020, 06:56

0943 523 788

Tuesday, 06/11/2018, 04:25

TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải đăng ký dự án đầu tư với Phòng đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch đầu tư vì vậy có hai loại vốn đối với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đó là vốn đầu tư và vốn điều lệ.

Doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải đăng ký dự án đầu tư với Phòng đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch đầu tư vì vậy có hai loại vốn đối với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đó là vốn đầu tư và vốn điều lệ. Vốn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm vốn góp ( vốn cam kết góp vào dự án) và vốn vay. Như vậy khi thực hiện tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể doanh nghiệp sẽ phải tăng vốn điều lệ.

* Thủ tục tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp

- Nếu vốn đầu tư của doanh nghiệp thấp hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp thì khi tăng vốn đầu tư doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Nếu vốn đầu tư của doanh nghiệp bằng vốn điều lệ thì khi tăng vốn đầu  tư doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh cả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện tăng vốn điều lệ, nếu công ty TNNH một thành viên huy động thêm vốn góp của người khác thì doanh nghiệp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.