• Thứ Tư, 08/04/2020, 06:16

0943 523 788

Thursday, 12/09/2019, 10:54

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho một nhà đầu tư khác. Việc thực hiện thủ tục này được tiến hành ra sao? VTV Law xin giới thiệu qua những thông tin dưới đây:

*          Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

+          Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

+          Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+          Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+          Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

*          Hồ sơ chuyển nhượng

+          Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+          Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+          Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

+          Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+          Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+          Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

*          Trình tự thực hiện

+          Hồ sơ được nộp về cơ quan đăng ký đầu tư

+          Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

*          Căn cứ pháp lý

-           Luật Đầu tư 2014;

-           Nghị định 118/2015/NĐ - CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo).