• Thứ Tư, 08/04/2020, 07:01

0943 523 788

Wednesday, 31/10/2018, 10:12

CHẬM THỜI HẠN GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Thời hạn góp vốn đầu tư là thời hạn mà doanh nghiệp cam kết góp đủ vốn đầu tư với cơ quan nhà nước, thời hạn này có thể được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định của Luật Đầu tư thì thời hạn này là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn góp vốn đầu tư là thời hạn mà doanh nghiệp cam kết góp đủ vốn đầu tư với cơ quan nhà nước, thời hạn này có thể được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định của Luật Đầu tư thì thời hạn này là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Xử lý khi chậm tiến độ góp vốn đầu tư:

Tại điều 28, nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về vi phạm khi thành lập doanh nghiệp thì:

“ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.”

 Trường hợp góp vốn không đúng thời hạn, doanh nghiệp liên hệ với Phòng thanh tra để xin quyết định xử phạt lỗi không góp đủ vốn. Sau khi nhận quyết định thì:

Doanh nghiệp nộp phạt và tiến hành góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.

Doanh nghiệp nộp phạt và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong việc giảm vốn nếu không có khả năng hoặc không muốn góp vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.

* Làm gì khi doanh nghiệp không thể góp vốn đúng hạn: Khi doanh nghiệp không thể gopa vốn đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể xin giãn thời hạn góp vốn, tiến độ góp vốn để tăng thêm thời hạn góp vốn theo đúng thời hạn được pháp luật quy định.

* Thủ tục xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư

- Nội dung đề xuất giãn tiến độ:

+ Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

+ Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

+ Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

- Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

 Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

   -  Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

   -  Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

   -  Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

   -  Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

   -  Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

   -  Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

   -  Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

   -  Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

   -  Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.