• Thứ Năm, 05/12/2019, 10:54

0943 523 788

Thursday, 27/06/2019, 10:18

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là những lĩnh vực thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài. Đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa, pháp luật Việt Nam quy định các doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên có một số trường hợ không phải cấp Giấy phép kinh doanh.

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là những lĩnh vực thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài. Đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa, pháp luật Việt Nam quy định các doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên có một số trường hợ không phải cấp Giấy phép kinh doanh. Đó là những trường hợp sau:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì:

Thứ nhất, Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

  Theo điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư thì:

“b, Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

 c, Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.”

Như vậy, căn cứ hai quy định trên thì đối với các doanh nghiệp trong nước nhận phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư mà có hoạt động trong các lĩnh vực phải xin cấp Giấy phép kinh doanh thì phải xin Giấy phép kinh doanh

Thứ hai, Đối với trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường khi đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều này phải xin ý kiến của Bộ Công thương trước khi cấp.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • - Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai
  • - Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • - Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • - Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.
  • - Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện
  • - Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • - Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • - Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • - Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • - Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.