• Thứ Năm, 24/09/2020, 03:04

0943 523 788

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • CHIA DOANH NGHIỆP

  Chia doanh nghiệp là hoạt động “tổ chức lại doanh nghiệp” nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được cách thức để chia doanh nghiệp như thế nào? Bài viết dưới đây VTVLaw chúng tôi sẽ nêu rõ trình tự, thủ tục chia doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

  Quý doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc hợp nhất doanh nghiệp, nhưng chưa lắm rõ các quy định và thủ tục pháp lý cần thực hiện. Hãy cùng VTVLaw giải đáp vấn đề đó thông qua bài viết quy định về hợp nhất doanh nghiệp sau đây.

 • THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

  Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập có rắc rối và phức tạp không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đã liên hệ tới VTVLaw để tư vấn. Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

 • TẠM NGỪNG KINH DOANH

  Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đăng ký tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tốt nhất mà nhiều doanh nghiệp nghĩ tới. Trong bài viết này, với mục đích giúp doanh nghiệp không gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, VTVLAW xin tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh

 • THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêc có thể tiến hành thay đổi chủ sở hữu công ty để chuyển sang chủ sở hữu mới. VTVLaw xin cung cấp tới Quý khách hàng về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên công ty như sau:

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong quá trình kinh doanh, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp cần tăng vốn.

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trong quá trình hoạt động của công ty với nhiều lý do khác nhau dẫn đến các trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật.

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN NHỮNG GÌ?

Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những nhà sáng lập doanh nghiệp.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

BỔ SUNG THÊM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

QUY TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất nhưng lại không trực tiếp quản lý hoạt động của công ty mà có một cơ quan khác thực hiện công việc này đó là Hội đồng quản trị công ty.

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài là phần vốn cam kết góp theo quy định và thời hạn góp vốn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải đăng ký dự án đầu tư với Phòng đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch đầu tư vì vậy có hai loại vốn đối với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đó là vốn đầu tư và vốn điều lệ.

MƯỜI ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018.