• Thứ Tư, 08/04/2020, 06:13
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

Monday, 12/08/2019, 04:07

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Những năm gần đây nhu cầu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam đang trở nên thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Việc thành lập doanh nghiệp chế xuất đem lại nhiều ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư. Dưới đây là những ưu đãi đầu tư mà doanh nghiệp chế xuất được hưởng

* Ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp chế xuất

Thứ nhất, doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

Miễn thuế 2 năm và giảm 50% so thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)”.

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

 Thứ hai, doanh nghiệp chế xuất hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất

Theo quy định tại  khoản 6 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP thì:

“ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.”

Thứ ba, Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi thuế xuất nhập khẩu:

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì quan hệ mua bán giữa khu chế xuất với nước ngoài sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, DNCX còn co thể được hưởng các ưu đãi tùy theo chính sách riêng của mỗi tỉnh, thành phố.

* Căn cứ pháp lý

-           Thông tư 151/2014/TT-BTC

-           Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13

-           Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

-           Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo).