• Thứ Tư, 08/04/2020, 06:38

0943 523 788

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THANH LẬP DOANH NGHIỆP

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKDN. Doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin đăng kí doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia. Doanh nghiệp không tiến hành công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp sẽ bị phat tiền từ 1 đến 2 triệu đồng và bắt buộc phải tiến hành công bố theo quy định của pháp luât

 • CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có các loại cổ đông sau: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại.

 • MỞ QUÁN CÀ PHÊ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  Hiện nay, các quán cà phê được mở ra ngày càng nhiều.

 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT- NHNN thì:

CÔNG TY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC SẢN XUẤT PHIM?

Sản xuất phim là một trong những ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất.

THÀNH LẬP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Theo quy định tại Điều 42 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp".

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hiện trang trở thành một lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng của doanh nghiệp trong việc thành lập doanh nghiệp, bởi không đơn giản là tên doanh nghiệp mà tên doanh nghiệp còn góp phần trong việc tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp sau này.

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 Khi nói đến công ty đại chúng, nhiều người thường nghĩ đến công ty với nhiều cổ đông và số vốn lớn.

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Du lịch là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn nhiều nhà đầu tư bởi tiềm năng kinh doanh mà ngành nghề này đem lại.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được hiểu là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.