• Chủ nhật, 28/11/2021, 07:26

0943 523 788

Trong thời gian hoạt động của dự  án đầu tư, vì một lý do nào đó khiến nhà đầu tư muốn tạm ngừng, ngừng hoạt động dự án đầu tư.
Trong thời gian hoạt động của dự  án đầu tư, vì một lý do nào đó khiến nhà đầu tư muốn tạm ngừng, ngừng hoạt động dự án đầu tư.