• Chủ nhật, 28/11/2021, 07:25

0943 523 788

Hiện nay, có rất nhiều loại nhãn hiệu, trong đó nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể ngày càng được nhiều người quan tâm.
Hiện nay, có rất nhiều loại nhãn hiệu, trong đó nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể ngày càng được nhiều người quan tâm.

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và được pháp luật bảo hộ, vì vậy, mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả đều phải chịu chế tài thích đáng.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Một trong những sự đảm bảo thực hiện quyền sở hữu trí tuệ là sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

CĂN CỨ PHÁT SINH, XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền được bảo hộ của pháp luật đối với các sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người.

CÓ PHẢI TẤT CẢ TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC BẢO HỘ KHI ĐÃ HÌNH THÀNH DƯỚI MỘT HÌNH THỨC VẬT CHẤT NHẤT ĐỊNH?

Có nhiều phương thức khác nhau để xác định căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm .

CÁC LOẠI QUYỀN ĐƯỢC BẢO HỘ TRONG QUYỀN TÁC GIẢ

 *Các loại quyền được bảo hộ trong quyền tác giả .

CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

* Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể dưới đây: .

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

*     Những thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: .

MỲ TÔM MILIKET

Hẳn ai lớn lên cũng đã một lần ăn mì ăn liền.

TRƯỜNG HỢP NÀO NÊN ĐĂNG KÝ CẢ NHÃN HIỆU VÀ BẢN QUYỀN LOGO

Một logo có thể bảo hộ là một nhãn hiệu hoặc quyền tác giả cho logo (thường dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng).