• Thứ Ba, 02/06/2020, 11:34

0943 523 788

Wednesday, 24/10/2018, 10:06

DOANH NGHIỆP LẬP KHO CHỨA HÀNG CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÔNG?

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyn. Ngành, ngh kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, ngh kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyn cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

 Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Kho chứa hàng cũng là một trong những địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vì nó thực hiện hoạt động lưu giữ hàng tồn kho- một phần của hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy khi lập kho chứa hàng doanh nghiệp phải đăng ký địa điểm hoạt động kinh doanh với mục đích là kho chứa hàng

* THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHO CHỨA  HÀNG ( ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH)

Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh;

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh nếu người đứng đầu địa điểm không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty

- Bản sao công chứng Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN của công ty mẹ

- Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ

 Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.