• Thứ Ba, 11/08/2020, 05:13

0943 523 788

Giải thể Công ty  nước ngoài (FDI) là một trong các quyền của nhà đầu tư.
Giải thể Công ty  nước ngoài (FDI) là một trong các quyền của nhà đầu tư.
  • GIẢI THỂ CHI NHÁNH

    Giải thể là kết quả hoạt động kinh doanh mà không doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên đối với nhiều nhà đầu tư đây lại là một giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với mong muốn giúp đỡ các nhà đầu tư dễ dàng trong thủ tục giải thể chi nhánh. VTVLaw xin cung cấp dịch vụ giải thể chi nhánh.