• Chủ nhật, 28/11/2021, 05:40

0943 523 788

Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, tuy nhiên, dựa vào bản chất của hoạt động này, có thể giải thích: Đầu tư nước ngoài là sự dịch chuyển tài sản như vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nước này sang nước khác để kinh doanh nhằm thu lợi nhuận cao trên phạm vi toàn cầu.
Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, tuy nhiên, dựa vào bản chất của hoạt động này, có thể giải thích: Đầu tư nước ngoài là sự dịch chuyển tài sản như vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nước này sang nước khác để kinh doanh nhằm thu lợi nhuận cao trên phạm vi toàn cầu.
 • LƯU Ý KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

  Kể từ ngày 1/1/2020, Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực. Luật Doanh nghiệp 2020 nhìn chung không có nhiều khác biệt lớn so với Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng đối với hoạt động thành lập doanh nghiệp có một số thay đổi cần lưu ý như sau:

 • THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêc có thể tiến hành thay đổi chủ sở hữu công ty để chuyển sang chủ sở hữu mới. VTVLaw xin cung cấp tới Quý khách hàng về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên công ty như sau:

 • CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có các loại cổ đông sau: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại.

 • NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH?

  Rất nhiều người nước ngoài khi sang Việt Nam muốn kinh doanh nhỏ lẻ, tuy nhiên vấn đề người nước ngoài có được thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc để kinh doanh nhỏ lẻ thì họ phải làm như thế nào? VTVLaw sẽ giúp giải đáp những thắc mắc trên qua bài viết sau đây:

 • PHÂN BIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  * Thứ nhất, về khái niệm

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau: .

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT- NHNN thì: .

CHI NHÁNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh Mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC SẢN XUẤT PHIM?

Sản xuất phim là một trong những ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

PHÂN BIỆT VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐIỀU LỆ

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm vốn đầu tư và vốn điều lệ.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất.

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT KHI KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

KINH DOANH LOGISTICS ĐỐI VỚI  NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thương mại quốc tế phát triển mạnh, kéo theo đó là sự phát triển của dịch vụ Logistics.