• Thứ Bảy, 29/01/2022, 11:03
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Hiện nay, hợp đồng mua bán chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Bộ luật dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005.
Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP khi văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

ĐIỀU CHỈNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là một trong những nội dung được ghi nhận trong Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

ĐIỀU CHỈNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là một trong những nội dung được ghi nhận trong Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP khi văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

Luật thương mại 2005 có quy định rõ: Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH

Chuyển nhượng vốn là một hoạt động thường xảy ra ở các doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn thực chất là một hoạt động nhằm mục đích sinh lời do đó bên chuyển nhượng vốn phải thực hiện nộp thuế chuyển nhượng, tuy nhiên rất nhiều người không biết về quy định này.

THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là việc cổ đông chuyển một phần hoặc toàn bộ số cổ phần của mình cho người khác.

NHÓM CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH THEO NGHỊ ĐỊNH 01/2021/NĐ-CP

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 đã thay thế Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

TỪ 1/1/2021, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CẦN VỐN PHÁP ĐỊNH

Kinh doanh bất động sản vốn là ngành nghề thu hút nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên với điều kiện vốn pháp định là 20 tỷ đồng, doanh nghiệp mới có thể kinh doanh ngành nghề này gây nhiều khó khăn cho nhà đầu tư.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động: Tư vấn, giới thiệu việc làm; Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.